Matkapuhelin

040 730 9267

Sähköposti

irma.kuusirati@gmail.com

Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattilainen ja tuo ammattinimike on valtioneuvoston asetuksella suojattu. Se tarkoittaa, että nimikettä voi käyttää vain koulutetun hierojan tutkinnon Suomessa suorittanut ammattihenkilö. Myös muilla nimikkeillä voi toimia hierojana, mutta koulutettu hieroja kuuluu aina julkiterhikki-rekisteriin, mistä tiedon laillisuuden voi aina tarkistaa.

Koulutettua hierojaa sitoo laki terveydenhuollosta ja häntä valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Potilaan turvana on aina potilasvakuutus. Sen myöntämiseen tarvitaan hyväksytysti suoritettu hierojan ammattitutkinto. Hierojaa koskevasta lainsäädännöstä lisätietoa Koulutettujen Hierojien Liiton sivuilta.

Koulutettujen Hierojien Liiton tiedote

Koulutettujen Hierojien Liitto on saanut kyselyitä liittyen Hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta.

Laki rajoituksista on annettu eduskunnan käsittelyyn, ja mahdollisen lain hyväksynnän jälkeen vielä erikseen valtioneuvoston asetuksella määrätään ne alueet, joita rajoitukset koskevat.

Lakiesityksen mukaan sallittua olisi liikkua ”Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi tai henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi.” Lakiesityksen perusteluissa asia sanotaan selkeämmin: ”…terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltopalveluja voisi käyttää siitä huolimatta, että alueelle kohdistuisi liikkumis- ja oleskelurajoituksia.”

Koulutettu hieroja on terveydenhuollon ammattihenkilö, ja koulutetun hierojan vastaanotolle terveyttään hoidattamaan saapuva kansalainen on oikeutettu liikkumaan kodin ja vastaanoton välillä mahdollisesti tulevien rajoitusten estämättä.

Miksi koulutettu hieroja kerää henkilöturvatunnuksen ja muita tietoja

Lue Koulutettujen Hierojien Liiton tiedote (pdf).